Σπουδές

 • Σεπτέμβριος 2005- Σεπτέμβριος 2007 Μεταπτυχιακό με άριστα στη «Θεωρία της Λογοτεχνίας και Συγκριτική Λογοτεχνία» στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (Ισπανία).
 • Σεπτέμβριος 1999- Μάιος 2005 Πτυχίο του Πανεπιστημίου Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, «Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας».          
 • Οκτώβριος 2002- Ιούνιος 2003 Πανεπιστήμιο Paris X-Nanterre (Γαλλία) -Erasmus.
 • Ιούνιος 1999 Απολυτήριο Λυκείου από την Ελληνογαλλική Σχολή «Saint Paul» (Πειραιάς) με «Άριστα».


Εργασιακή εμπειρία

 • Σεπτέμβριος 2013- Ιούνιος 2014 Καθηγήτρια Γαλλικών/Ισπανικών σε ιδιαίτερα μαθήματα (Φωκίδα)
 • Αύγουστος 2009- Ιούνιος 2013 Καθηγήτρια Γαλλικών και Ισπανικών: 1. Γυμνάσιο/Λύκειο Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2. Λύκειο Pärnu Ülejôe Gümnaasium, 3. University of Tartu. Pärnu, Εσθονία.
 • Δεκέμβριος 2008- Ιούνιος 2009 1. Καθηγήτρια Ισπανικών στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Γλωσσολογίας της Μόσχας МГЛУ, Τμήματα: Διεθνών Σχέσεων, Παιδαγωγικών. 2.Καθηγήτρια Ισπανικών στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών «Native Speaker», Μόσχα. 3. Καθηγήτρια Γαλλικών στο Γλωσσολογικό Κέντρο «Prolangue», Μόσχα.
 • Οκτώβριος 2007- Μάιος 2008 Καθηγήτρια Ισπανικών και Γαλλικών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών «So Easy».
 • Οκτώβριος 2003- Μάιος 2005 Καθηγήτρια Γαλλικών στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών «Στρατηγάκης» και «Παπαφακλής», Πειραιάς
 • Απρίλιος 2005 - Σεπτέμβριος 2005     Τηλεφωνήτρια στο τμήμα telemarketing του ΟΤΕ.
 • Απασχόληση στην οικογενειακή επιχείρηση ''Κοσμηματοπωλείο Βουράκης'',     Πειραιάς.

Ξένες γλώσσες και Η/Υ

 • Ισπανικά: Diploma de Español Lengua Extranjera Nivel Superior-Άριστη γνώση
 • Γαλλικά: Diplôme d´Etudes Françaises 2ème Degré- Άριστη γνώση
 • English: Άριστη γνώση
 • Εσθονικά, επίπεδο Β1- αρκετά καλή γνώση
 • Ρώσικα, επίπεδο Α2- βασικές έννοιες
 • Χρήση Η/Υ- ECDL: word, power point, excel, internet